GingerDolls

MIT MISS GINGER TØJ - HELE, DELVISE OG USIKRE SÆT
MY MISS GINGER OUTFITS - COMPLETE, PARTIAL DUBIOUS

Som på alle andre sider: Klik på billedet for at se det i større udgave
Like in all other pages: Click on the picture to see it enlarged
Dette er det undertøj, Miss Ginger blev solgt i
This is the onsie Miss Ginger was wearing in her box
Miss Gingers underkjole fandtes i 3 versioner - jeg har kun de to
Miss Ginger's slip came in three variations; I have two of them
Nr. 2111; som i de fleste andre billeder har jeg ikke bekymret mig om at give Miss Ginger en taske at holde styr på, hun har heller ikke fået sløjfe i håret eller nylonstrømper på, og jeg er ikke sikker på, om jeg har valgt korrekt farve sko. Havde jeg skullet sørge for alt det, var jeg aldrig blevet færdig. Ginger har samme kjole.
#2111; in most pictures I have not bothered to give Miss Ginger a purse to struggle with, nor did I put on her nylons or place a ribbon in her hair. The shoes may not be the correct color for the outfit, either. I would never have been able to finish the job, had I paid attention to all this. Sorry! Ginger has the same dress, by the way.
Nr. 2112 i to udgaver, den oprindelige, og den, der blev udsendt som månedens tøjsæt til medlemmer af Ginger-klubben (og det tøj har betegnelsen 'club'). Gingers tilsvarende ses her.
#2112 in two variations: The original and the one sent out as the outfit of the month to members of the Ginger Club ('club' added to the number for these club outfits). Ginger has a matching dress.
Nr. 2112 igen, i en helt anden tern. Bæltet er ikke det originale, og dukken er faktisk ingen Miss Ginger, men en WI dukke, altså sandsynligvis Carol fra Commonwealth Corporation.
#2112, but the fabric shows quite another pattern. The belt is a replacement, and the doll is a WI doll, not Miss Ginger, but Carol from the Commonwealth Corporation.
Nr. 2114club til venstre, til højre nr. 2115. Ginger's tilsvarende ses her og her.
#2114club on the left, on the right #2115. Ginger's matching dresses are here and here.
Nr. 2116 til venstre (som jeg også har til Ginger), til højre nr. 2222, hvis grønne baskerhue er falmet til brun, men pyt, det tog mig lang tid at skaffe den. Også den har jeg til Ginger.
#2116 on the left (and Ginger's matching dress), on the right #2222 with its green beret turned brown, but at least I finally got it. Ginger's beret also turned brown.
Nr. 2223 - Brigitte Bardot-tern! - til venstre (mangler bredskygget stråhat), til højre nr. 2334. Igen har Ginger tilsvarende: her og her.
On the left #2223 (without its broadrimmed straw hat), on the right #2334. Ginger has matching outfits here and here.
Nr. 2335club til venstre, til højre nr. 2336 (igen uden bredskygget stråhat og uden sort bælte). Ginger's strandsæt er lidt anderledes, men jeanssættet er det samme.
#2335club on the left, on the right #2336 (again without its broadrimmed strawhat and also minus a black belt). Ginger's beach outfit is a bit different, but her jeans outfit is just the same.
Nr. 2442 til venstre (og Gingers version), til højre nr. 2443, som mangler rundpuldet, rød stråhat og rød plastiktaske; Ginger har sin hat.
#2442 on the left (and Ginger's here), on the right #2443 without its dome-shaped, red straw hat and red plastic purse; Ginger has her hat on.
Nr. 2445 til venstre mangler bredt rødt silkebånd om livet og lille rød velourtaske, men til gengæld er hatten der. Ginger mangler sin hat. Til højre nr. 2446, som jeg også har til Ginger.
#2445 on the left is missing a broad red satin waist ribbon and a small red velour purse, but the hat is present; Ginger is missing her hat. On the right #2446 that I also have for Ginger.
Nr. 2553, sygeplejeruniform, som mangler forklæde og lille hue, til venstre; til Ginger har jeg alt undtagen den lille taske, til LMG igen kun kjolen. Til højre nr. 2555, komplet med maske og det hele. Som regel er der løse sorte trusser til sættet, men min kjole og trusser er ud-i-et. Ginger kan også komme med til maskebal.
#2553, nurse's uniform missing the apron as well as the hat on the left, for LMG I also have only the dress, but Ginger has the complete uniform - minus the purse. On the right #2555, all complete right down to the mask. Usually the pants are separate, but my outfit has the pants sewn onto the dress. Ginger can go along to the masquerade.
Nr. 2662 til venstre, til højre nr. 2664 - de mangler hhv. sort og rød plastiktaske. Ginger har de samme sæt, her og her.
#2662 on the left, on the right #2664 - missing a black and a red plastic purse, respectively. Ginger can boast of the same outfits: here and here.
Nr. 2771 i to udgaver, den væsentligste forskel ses i nederste søm. Jeg mangler den tilhørende halskæde og de rigtige trusser. Ginger har en lignende brudekjole.
#2771 in two variations, the bottom hem being the major distinguishing point. I don't have the necklace that goes with this outfit or the correct pants. Ginger's bridal outfit from the same year is almost identical.
Som månedens kjole så nr. 2771 helt anderledes ud; jeg mangler som sædvanlig alt, hvad der hedder blomster. LMG har den samme brudekjole.
As Outfit of the Month #2771 looked quite different; as usual I don't have any bouquets or other flowers, but I do have the same outfit for LMG.
Nr. 2772 til venstre, brudepigekjolen, som også Ginger har. Hertil mangler jeg blomsterne, satinbåndet om livet og de rigtige trusser; til højre nr. 2881 med nyt fløjlsbånd i taljen og minus den grønne velourtaske, hun burde have. Ginger har jeg faktisk tasken til.
#2772, the bridesmaid's outfit (minus the flowers, the satin waist band, and the correct pants) I also have for Ginger. On the right #2881 (with a replacement velvet waist band and missing the green velvet purse); I have the purse for Ginger.
Nr. 2883 til venstre (mangler rød velourtaske), ligesom Ginger ikke fik sin med på billedet. Til højre nr. 2884; her fik jeg ikke læderskuldertasken med på billedet, desværre, for den er ret sjælden. Ginger har samme sæt, og her har jeg husket tasken.
#2883 on the left (missing its red velvet purse), which I do have for Ginger, but forgot to get into the picture. On the right #2884; unfortunately I didn't remember to give her her leather shoulder-strap purse for the picture, which is a great shame, as it is rather rarely seen. I did remember it for Ginger, though.
Nr. 2995club - Gay Nineties (De glade 90'ere); min kjole har desværre mistet flæsen i halsen. Gingers tilsvarende er i fin stand, både den røde og den lidt ældre sorte udgave.
#2995club Gay Nineties outfit; unfortunately my dress lost its ruffle around the neck. Ginger's outfit is fine, as is the earlier black version.
Nr. 3221 til venstre (bør have sort plastikbælte) med vist lidt usædvanlige lyse prikker; Ginger's og LMG's kjole har de mørkere. Til højre nr. 3222 (mangler den rigtige sorte hat, og båndet i taljen er ikke det originale); længere nede på siden ses en lang udgave, LMG har også den korte, Ginger til gengæld den lange.
#3221 on the left ought to have a black plastic belt; this dress has the more unusual pale dots, whereas Ginger's and LMG's dresses have the darker ones. On the right #3222 (I don't have the correct black hat, and the waist ribbon is a replacement). Below is a formal made from the same material; LMG has the short dress, Ginger the formal.
Til venstre nr. 3223 - igen mangler jeg den rundpuldede røde stråhat, men måske denne hat er en variation? LMG og Ginger har lignende kjoler. Til højre et todelt sæt, som også Little Miss Ginger har.
On the left, #3223 - also for this outfit do I need to find a red dome-shaped straw hat, but this hat might just be a variation? LMG and Ginger have similar dresses. On the right a two-piece outfit I also have for Little Miss Ginger.

Jeg har en del tøj med eller uden mærkat, som alligevel tydeligt kan identificeres som Miss Gingers. Enten fordi det er magen til tøj, vi kender fra Ginger, fordi det er afbildet i en reklame, eller af en helt tredie grund. Men eftersom det ikke er set i original æske, har vi ikke noget nummer på det, og vi ved heller ikke, hvilket tilbehør, der har været i form af hat, taske osv.
I have quite a lot of tagged and untagged outfits that are still easily recognizable as Miss Ginger's. Maybe it's a perfect match to an outfit of Ginger's, maybe it was shown in an old ad, or there may be several other reasons. In any case, no original boxed examples having been found, we have no outfit # for these outfits - nor do we know what accessories would have come with the dress.
Til højre nederdel og bluse, som Little Miss Ginger og Ginger har magen til.
On the right, top and skirt - I have the same outfit for Little Miss Ginger, and I have seen it for Ginger, too.
Miss Ginger som tambourmajor, sætttet magen til Little Miss Gingers. Også Ginger har det.
Miss Ginger's majorette outfit, found also for Little Miss Ginger and Ginger.
Denne regnfrakke er lidt af et mysterium, fordi den også er solgt som et Nancy Ann Storybook produkt - hvad er forbindelsen her? Samme frakke har jeg til Ginger, den ses i et af de svenske kataloger.
This raincoat is a bit of a mystery, having been sold also as a Nancy Ann Storybook outfit. Again an unknown connection between two manufacturers. The same coat is seen in one of Ginger's Swedish catalogues, and here is mine.
Kjolen til højre har Ginger også
Ginger also has the dress on the right
Samme stof som nr. 3222
Same fabric as #3222
Kjolen kender vi fra Ginger, men kun fra de svenske kataloger. Trykknapperne er Vogue's, men det ses nu ret ofte, at hjemmesyerskerne er løbet tør for de rigtige, og så tager, hvad de har ved hånden. Little Miss Ginger har også denne kjole.
We know this dress from Ginger, but only from the Swedish catalogues. The snaps are Vogue snaps, but in fact we often see that the cottage industry ran out of the correct snaps and had to use what they could lay their hands on instead. Little Miss Ginger has the same dress.
Samme kjole som ovenover, men lidt mindre prikker og små, firkantede trykknapper syet i
Same dress as above, but the dots are smaller and the snaps are square, sewn-in ones
Til venstre en hjemmedragt, som også Little Miss Ginger har. Kjolen til højre mangler nok en vest eller en jakke; her er Gingers og Little Miss Gingers.
On the left a lounge suit, found also for Little Miss Ginger. The dress on the right probably needs a vest or a jacket; here is Ginger's and Little Miss Ginger's matching outfit.
Alle tre har kjolen til venstre - her er Gingers og her Little Miss Gingers. Sættet til højre har jeg endelig også til både Little Miss Ginger og Ginger.
Ginger, Little Miss Ginger and Miss Ginger all have the dress on the left - here is Ginger's and here Little Miss Ginger's. As for the outfit on the right, Ginger and Little Miss Ginger have it as well.
Sættet til højre er ikke komplet - jeg mangler den originale bluse samt skørt. Men jeg er lykkelig over at have fået de vigtigste dele. Materialet er filt, med silkeagtigt broderi.
The outfit to the right is unfortunately not complete, as the original blouse and slip is missing. Still, I am thrilled to have got the most spectacular parts. The fabric is felt with silk-like embroidery.
Til venstre en dragt, LMG og Ginger har magen til. Jeg er så heldig at have fundet hattene til alle tre. Til højre igen en genganger, jeg har nu kjolen til alle 3.
On the left an outfit I have for LMG and Ginger as well, and I'm very fortunate to have found the hats for all three. On the right, again a dress I have for all three dolls.
Velourfrakke
A velvet coat

Mange sæt tøj med den specielle Ginger-tryklås (med græsk frisemønster) og uden mærkat sælges som Miss Gingers. De er nu oftest lavet af Fortune Toys til deres Miss Pam. Mange stoffer går igen hos de to firmaer, som lader til at have haft meget nær tilknytning til hinanden på en eller anden måde. Her kommer nogle eksempler på tøj, som snildt kan være Miss Pams - eller andres.
Many outfits with the characteristic Ginger snap with the Greek Key pattern and with no tag are sold as belonging to Miss Ginger. Very often they will, however, turn out to be for Miss Pam from Fortune Toys. Many fabrics are identical to both lines of clothing, yet another example of how closely related Cosmopolitan and Fortune Toys were, even if we do not as yet know exactly what the connection was.
(Ses bedst i Firefox/Best viewed with Firefox - 1024 x 768) Til toppen/Top of page
Opdateret d. 01.05.2016
InternetExplorer6 og tidligere er ikke understøttet/IE6 and earlier not supported